⏳ Nepřehlédněte probíhající aukce o zajímavé rostliny ⏳

Parazitické hlístice proti smutnicím

Parazitické hlístice Steinernema feltiae k ochraně rostlin před larvami smutnic.

Steinernema feltiae  je parazitoid, který parazituje v larvách hostitelských druhů smutnic. Infikované larvy smutnic se zbarví do žluto-hněda a do 2-3 dnů po parazitaci hynou a v jejich karkasech probíhá vývoj další generace nematod. Tak dochází k redukci napadení rostlin smutnicemi.

Teplota půdy při aplikaci min 10 °C (ideální teplota 10 až 25 °C) alespoň po několik hodin denně. Při vyšších teplotách klesá účinnost nematod.

Aplikujte brzo ráno nebo pozdě večer, aby se omezil účinek tepla a přímého slunečního světla.

Půda musí být při aplikaci vlhká, avšak nikoli mokrá – nematody nemohou plavat, a tudíž se nemohou pohybovat ve vodou nasáklé půdě.

Jedno ošetření výrobkem Nemaplus chrání ošetřovanou plochu zhruba 6 týdnů. V případě silného napadení smutnicemi opakujte ošetření po 2 týdnech. Úhyn prvních larev je viditelný do 3 dnů po aplikaci.

Další informace

Odstraňte všechny filtry v aplikačním zařízení (v trubicích i v trysce). Použijte postřikovač s min. otvorem trysky 0,5 - 1mm. Nepřekročte tlak čerpadla 5 barů. Do vody v postřikovači při průběžném míchání přidejte požadované množství bioagens. Postřikovou kapalinu důkladně promíchejte, tj. po dobu min. 3 minut, a ihned začněte s aplikací. Postřik provádějte za stálého míchání, aby se zabránilo usazování nematod, dokud veškerá aplikační kapalina není spotřebována.

Obsah balení rozpusťte v menším množství vody (dle velikosti balení) a poté smíchejte s požadovaným množstvím vody v konvi, v poměru viz indikační tabulka výše. Viz grafické vyobrazení
Do hrnků (květináčů a jiných pěstitelských nádob) Obsah balení rozpusťte v menším množství vody (dle velikosti balení) a poté smíchejte s požadovaným množstvím vody v konvi, v poměru viz indikační tabulka výše. Množství aplikované kapaliny upravte dle velikosti pěstební nádoby – viz tabulka níže.

Je možné krátkodobé přeskladnění v uzavřených originálních obalech na suchém, chladném místě při teplotě cca 4 - 12 °C. Bioagens nesmí být nikdy vystaven teplotám pod bodem mrazu či nad 30°C. Skladování je možné po dobu nejvýše 6 týdnů od data výroby. Nedoporučuje se skladovat společně s chemickými přípravky ochrany rostlin a těkavými látkami. Skladujte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Přípravek musí být použit před datem exspirace.

Parazitické hlístice proti smutnicím

Co hledáte?

Košík