👉 Garance bezpečného odeslání a reklamací bez debat 👈

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY DEJ MI POKOJOVKU

 

Kdo jsme, co děláme a k čemu slouží tyto podmínky?

Právě čtete všeobecné obchodní podmínky e-shopu Dej mi pokojovku („Podmínky“). My jsme společnost DMP Group s.r.o., se sídlem na adrese Braunerova 514/1, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 097 72 618, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 342302 („Společnost“ nebo „my“), a provozujeme web e-shopu Dej mi pokojovku dostupný na adrese www.dmp.cz („Web“), který umožňuje jejím uživatelům, tedy vám, nákup nejrozmanitějších rostlin (hlavně pokojovky), merchandise (třeba naše plátěnky či trička) či různých doplňků určených nejen pro jejich pěstování (společně jako „Zboží“) a dále služeb v podobě workshopů, pronájmu rostlin, jejich přesazování a další („Služby“). Kompletní přehled Služeb včetně detailního popisu najdete zde. Ve zkratce u nás najdete všechno, co se točí okolo pokojových rostlin a jejich pěstování. Pro zjednodušení v Podmínkách společně pro Zboží a Služby používáme termín produkty s velkým „P“ („Produkty“).

A abyste se v Podmínkách lépe orientovali, zkratky s velkým prvním písmenem používáme napříč celým dokumentem.

Na úvod shrnujeme v pár bodech to nejdůležitější, přesto ale doporučujeme, abyste si Podmínky přečetli celé:

 • Naši zákazníci jsou u nás na prvním místě, a proto se vždy snažíme dosáhnout řešení, se kterým na konci dne budete spokojení vy i my.
 • Smlouvu spolu uzavíráme prostřednictvím Webu, a to tak, že vložíte Produkt do košíku, vyplníte požadované údaje a odešlete objednávku kliknutím na tlačítko „zaplatit“ tímto okamžikem s námi uzavíráte Smlouvu.
 • Pokud náhodou objednáte něco omylem (např. více kusů Zboží, než jste plánovali), až do expedice objednávky vám rádi vyhovíme a bezplatně objednávku upravíme nebo zrušíme. Jen nám prosím co nejdříve dejte vědět a společně se pokusíme najít řešení, které bude vyhovovat nám oběma, pokud již objednávka nebyla vyřízená.
 • U některých našich Služeb (např. v případě workshopů) nemáte právo od Smlouvy odstoupit.
 • U Zboží s návodem k použití si jej prosím pečlivě přečtěte.
 • Děláme všechno proto, aby reklamace byla vyřízená spravedlivě a co nejrychleji. Kompletní informace k reklamacím najdete v článku 11 a dále.
 • Vaše osobní údaje bedlivě střežíme. O tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme, se můžete dočíst tady.
 • Rádi vám s čímkoliv pomůžeme. Proto pokud máte jakoukoliv otázku či problém, určitě nám napište na info@dmp.cz nebo nám zavolejte na +420 776 060 464. 

Podmínky mají tyto části:

 • Kdo jsme, co děláme a k čemu slouží tyto podmínky?
 • Trošku té právničiny na úvod
 • Máte zákaznický účet? A mohl/a bych ho vidět?
 • Jak objednat Produkty?
 • Dárkové poukazy? Máme!
 • Jak nám můžete za Produkty zaplatit?
 • Dodání Produktů
 • Odstoupení od Smlouvy
 • Storno podmínky
 • Kdy můžeme Služby změnit?
 • Jak je to s reklamacemi Zboží? Jak postupovat při reklamaci Zboží? Jak a kdy reklamaci Zboží vyřídíme?
 • Jak je to s reklamacemi Služeb? Jak postupovat při reklamaci Služeb? Jak a kdy reklamaci Služeb vyřídíme?
 • Jak vyřešit spor mimosoudně?
 • Co říci na závěr?

1. Trošku té právničiny na úvod

1.1. Podmínky a Smlouva. Tyto Podmínky upravují naše vzájemná práva a povinnosti vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb („Smlouva“) mezi námi jako provozovatelem Webu a vámi, jakožto kupujícím či objednatelem – spotřebitelem, tedy člověkem, který uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské nebo obdobné činnosti („Kupující“ nebo „vy“). Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Jak s námi komunikovat. Pokud se nedohodneme jinak, můžete pro komunikaci s námi kdykoliv použít tyto údaje:
adresa sídla: Braunerova 514/1, Libeň, 180 00 Praha 8
adresa provozovny: Křižíkova 55/65, 186 00 Praha 8
adresa skladu: U Pošty 1097/8, 180 00 Praha 8
e-mail: info@dmp.cz
tel.: +420 776 060 464


2. Máte zákaznický účet? A mohl/a bych ho vidět?

2.1. Zákaznický účet. Budeme rádi, když se rozhodnete na Webu zřídit zákaznický účet („Zákaznický účet“). Ten poskytuje různé výhody, jako je přehled objednávek, zákaznické slevy a další. Ze svého Zákaznického účtu samozřejmě můžete objednávat Produkty, nakupovat ale můžete i bez něj.

2.2. Vaše údaje. Při registraci do Zákaznického účtu a při objednávání Produktů musíte uvádět správné a pravdivé údaje. V případě jakékoli jejich změny jste také povinni je v Zákaznickém účtu aktualizovat. Údaje poskytnuté v Zákaznickém účtu a při objednávání Produktů považujeme za správné a pravdivé.

2.3. Zabezpečení. Váš Zákaznický účet je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailovou adresou) a heslem. Ohledně těchto informací potřebných pro přístup do Zákaznického účtu jste povinni zachovávat mlčenlivost a měli byste je chránit proti zneužití. Neneseme odpovědnost za jakékoli zneužití Zákaznického účtu třetími stranami. Zákaznický účet nejste oprávněni poskytnout třetím osobám, je pouze váš.

2.4. Zneužití údajů. V případě, že zjistíte, že by mohlo dojít k odcizení informací potřebných pro přístup do vašeho Zákaznického účtu nebo k jeho zneužití, bezodkladně nás o tom informujte. My pak po dohodě s vámi můžeme Zákaznický účet zablokovat.

2.5. Zrušení zákaznického účtu. Vezměte prosím na vědomí, že váš Zákaznický účet můžeme zrušit, zejména pokud jej delší dobu nepoužíváte (min. 12 měsíců), nebo pokud porušíte své povinnosti ze Smlouvy či Podmínek. Často se to ale nestává a před smazáním Zákaznického účtu vám dáme předem vědět.

2.6. Dostupnost Webu. Snažíme se, aby se tak nestalo, ale berte prosím na vědomí, že Zákaznický účet ani Web nemusí být k dispozici nepřetržitě, zejména s ohledem na nezbytnou údržbu našeho hardwaru a softwaru nebo nezbytnou údržbu takového vybavení třetích stran. Obvykle ale takovou údržbu provádíme mimo obvyklou denní dobu.

3. Jak objednat Produkty?

3.1. Prezentace Produktů. V prvé řadě prosím vezměte na vědomí, že veškerá prezentace Produktů na Webu je informativního charakteru a nejsme povinni ohledně takových Produktů uzavřít Smlouvu.

3.2. Cena Produktu. U každého Produktu najdete jeho kompletní cenu, vč. DPH a všech dalších poplatků („Cena“). Na konci objednávkového procesu najdete konečnou Cenu, vč. DPH, poštovného i balného. Ceny jsou platné v den Objednávky.

3.3. Způsoby objednání. Objednávku Produktů („Objednávka“) můžete provést následovně:
a) prostřednictvím Zákaznického účtu po předchozí registraci;
b) vyplněním objednávkového formuláře bez registrace;
c) telefonicky.

3.4. Objednávka na Webu. Produkty si můžete objednat prostřednictvím Webu, kde najdete především informace o daném Produktu (např. o době a místě konání workshopu), o jeho kompletní Ceně (včetně Ceny za jeden měsíc, pokud jde o opakované plnění, jako je např. naše předplatné rostlin), způsobu úhrady Ceny a konkrétních storno podmínkách, pokud se uplatňují a nejsou součástí Podmínek. Na základě těchto informací si vytvoříte Objednávku.

3.5. Kontrola Objednávky. Před závazným odesláním Objednávky můžete libovolně měnit jakékoliv údaje. Prosím, důkladně je kontrolujte, protože je považujeme za správné a pravdivé. Poté Objednávku dokončíte kliknutím na tlačítko „Zaplatit“. Je nezbytné, abyste před odesláním Objednávky vyplnili všechny svoje údaje a potvrdili, že jste se seznámili s těmito Podmínkami a souhlasíte s nimi.

3.6. Vaše údaje. V Objednávce jste povinni uvádět pravdivé, aktuální a úplné informace. V případě, že uvedete nepravdivé, neaktuální či neúplné informace, neodpovídáme za případnou újmu tím způsobenou.

3.7. Uzavření Smlouvy. Odesláním Objednávky s námi uzavíráte Smlouvu, na základě které se zavazujete za Produkt zaplatit. Uzavřením Smlouvy se my i vy zavazujeme řídit těmito Podmínkami. Jakmile obdržíme Objednávku, potvrdíme vám její přijetí e-mailem. Společně s potvrzením Objednávky vám zašleme také tyto Podmínky v PDF. V případě, že si v rámci Objednávky zvolíte platbu bankovním převodem, je mezi námi Smlouva uzavřena potvrzením, které vám pošleme e-mailem spolu s instrukcemi k platbě. I s tímto potvrzením vám zašleme Podmínky v PDF.

3.8. Telefonická Objednávka. Pokud si objednáte Produkty telefonicky, zašleme vám na e-mail naši nabídku společně s těmito Podmínkami. Smlouva mezi námi v takovém případě bude uzavřena okamžikem, kdy obdržíme e-mailem váš písemný souhlas s takovou nabídkou.

3.9. Komunikační prostředky. Při uzavírání Smlouvy souhlasíte s použitím komunikačních prostředků na dálku. Musíme vás poučit o tom, že náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména internetové připojení či náklady na telefonní hovory) si hradíte sami, přičemž se tyto náklady nijak neliší od standardní sazby.

3.10. Zjevná technická chyba. Pro případ, že by došlo ke zjevné technické chybě na naší straně při uvedení Ceny Produktů na Webu nebo v průběhu Objednávky, nejsme povinni vám za tuto zcela zjevně chybnou Cenu Produkty dodat. O chybě vás bez zbytečného odkladu samozřejmě informujeme a zašleme vám e-mailem změněnou nabídku. Ta se považuje za nový návrh Smlouvy. Smlouva je pak v takovém případě uzavřena až vaším potvrzením, že s novou Cenou souhlasíte.

3.11. Dodatečné potvrzení. Vyhrazujeme právo vás kontaktovat s žádostí o dodatečné potvrzení Objednávky, pokud bude charakter Objednávky neobvyklý (například vysoké množství či vysoká Cena). Smlouva je mezi námi uzavřena až momentem, kdy obdržíme toto potvrzení.


4. Dárkové poukazy? Máme!

4.1. Dárkové poukazy. V rámci Produktů nabízíme také dárkové poukazy, které jsou skvělým dárkem (nejen) pro vaše blízké a které lze uplatnit na jakékoliv naše Produkty. Stačí si na Webu vybrat jeho hodnotu, vyplnit požadované údaje v Objednávce a zaplatit.

4.2. E-mailem. Dárkový poukaz vám zašleme na e-mail v Objednávce bezodkladně po obdržení platby. Výjimečně se může stát, že e-mail s dárkovým poukazem zapadne do spamu,a tak prosím zkontrolujte i tuto složku. Pokud jej nenajdete ani tam, dejte nám vědět e-mailem a my vám jej rádi pošleme znovu. Zaplatit nám za dárkový poukaz můžete všemi standardními způsoby uvedenými v Podmínkách níže a na Webu.

4.3. Unikátní kód. Naše dárkové poukazy můžete uplatnit pouze na našem Webu, a to vložením jeho unikátního kódu v rámci objednávkového procesu, popřípadě také osobně v naší provozovně.

4.4. Omezení dárkových poukazů. Dárkový poukaz můžete použít jen na jednu Objednávku a nelze jej zpětně vyměnit za peníze. Dárkové poukazy nelze zároveň sčítat, v jedné Objednávce je možné použít pouze jeden. Dárkový poukaz není možné použít na nákup dalších poukazů.

4.5. Platnost dárkového poukazu. Dárkový poukaz platí po dobu na něm uvedenou a po vypršení jeho platnosti již nelze dárkový poukaz uplatnit ani požadovat vrácení peněz.

4.6. Hodnota dárkového poukazu. Dárkový poukaz má hodnotu uvedenou na něm. Pokud nevyužijete celou hodnotu dárkového poukazu v jedné Objednávce, můžete zbytek (rozdíl mezi jeho hodnotou a Cenou Objednávky) využít na další Objednávku, a to až do data platnosti daného dárkového poukazu.


5. Jak nám můžete za Produkty zaplatit?

5.1. Způsoby platby. Za Produkty nám můžete zaplatit následujícími způsoby:
a) platební kartou online;
b) bezhotovostně převodem na účet;
c) dárkovým poukazem;
d) prostřednictvím online platby přes Paypal.

5.2. Bankovní převod. V případě, že zvolíte platbu bankovním převodem, jste povinni uhradit kupní cenu nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy společně s uvedením symbolu platby. Cena se považuje za uhrazenou dnem připsání částky na bankovní účet Společnosti.

5.3. Akční nabídky. Pokud na Webu probíhá jakákoliv akční nabídka, pak platí do vyprodání zásob nebo po dobu určenou námi. Pokud není stanoveno jinak, případné slevy nelze vzájemně nijak kombinovat.5.4. Faktura. Po uhrazení Ceny vám vystavíme daňový doklad – fakturu, kterou vám zašleme elektronicky e-mailem.

5.5. Úroky. Věříme, že se tak nikdy nestane, ale kdyby ano, tak v případě prodlení s úhradou Ceny po vás můžeme požadovat zaplacení úroků z prodlení.


6. Dodání Produktů
Jak je to s dodáním Zboží?

6.1. Do 30 dnů. Většinu Zboží máme skladem a odesíláme jej hned, co je to možné. Pokud se nedohodneme jinak, Zboží vám dodáme nejpozději do 30 dnů od uzavření Smlouvy. V opačném případě máte právo odstoupit od Smlouvy a my vám následně vrátíme Cenu včetně zaplacených nákladů na dopravu (pokud jste je platili).

6.2. Přepravní služby. Objednané Zboží vám posíláme prostřednictvím přepravních služeb, které najdete na zde a vyberete si je v průběhu Objednávky (poštovné a balné účtujeme dle aktuálního ceníku, který se vám vždy zobrazí na Webu v rámci objednávkového procesu).

6.3. Povinnost Zboží převzít. Zboží vám dodáme na místo určené v Objednávce a vy jste pak povinni jej převzít. V případě, že jej nepřevezmete, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy a budeme od vás požadovat náhradu nákladů s tím spojených. Stejně tak jste povinni uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, pokud je to nutné.

6.4. Kontrola zásilky. Při převzetí Zboží doporučujeme zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě jakýchkoliv závad toto ihned oznámit dopravci. Pokud je obal porušen, nemusíte zásilku od přepravce převzít. Pokud jde ale o rostliny, prosíme, abyste zásilku i přes porušení převzali. U těch totiž hrozí, že je dopravce v případě vašeho nepřevzetí nebude řádně skladovat a rostlina tak zbytečně odumře. Poškozenou rostlinu si v takovém případě můžete ponechat a pokusit se ji vypiplat. Když se vám to nepodaří, můžete Zboží samozřejmě reklamovat anebo odstoupit od Smlouvy (ve standardní lhůtě 14 dnů).

6.5. Odpovědnost při převzetí. Vlastnické právo ke Zboží nabýváte zaplacením kompletní Ceny (včetně nákladů na dodání), nejdříve však převzetím Zboží dle Smlouvy. Odpovědnost za náhodnou zkázu, poškození či ztrátu Zboží na vás přechází okamžikem převzetí Zboží anebo okamžikem, kdy jste byli povinni Zboží převzít, ale v rozporu se Smlouvou jste tak neučinili.

6.6. Přesazování rostlin. Pokud si chcete objednat Službu přesazování rostlin, postupujte prosím podle pokynů uvedených zde. Počítejte prosím, že přesazování rostlin probíhá u nás v provozovně a trvá obvykle 1–2 pracovní dny. Po přesazení vám přijde e-mail s informací k vyzvednutí.

6.7. Oprava kokedam. V případě, že chcete objednat Službu opravy kokedam, postupujte prosím podle pokynů uvedených zde. Počítejte prosím, že oprava kokedam probíhá opět u nás v provozovně a trvá obvykle 7 dnů. Po opravě vám také pošleme e-mail s informací k vyzvednutí.

6.8. Workshopy. Pokud chcete zakoupit náš workshop, stačí si vybrat z nabídky na Webu tady. Nabízíme jak workshopy s pevným termínem, tak i s možností bez zvoleného termínu (v takovém případě nás prosím následně kontaktujte e-mailem či telefonicky a na termínu workshopu se společně domluvíme). U každého z workshopů samozřejmě najdete veškeré podrobné informace (o programu, lektorovi, délce, místě konání apod.).

6.9. Předplatné rostlin. Kupujete-li naše předplatné rostlin, postupujte prosím podle pokynů zde. Každý měsíc vám zašleme tajemnou zásilku s rostlinou dle našeho výběru, a to vždy nejpozději 3. týden v měsíci na adresu uvedenou v Objednávce. Pokud si přejete změnit termín doručení zásilky, napište nám prosím e-mail a domluvíme se na novém termínu.

6.10. Souhlas s dřívějším poskytnutím Služby. Udělujete předchozí výslovný souhlas s poskytováním Služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. Berete na vědomí, že v takovém případě tedy nemůžete odstoupit od poskytování Služby, jestliže byla plněna s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení. V praxi to tedy znamená, že např. předplatné rostlin můžete zrušit pouze v případě, že vám ještě nebyla zaslána první rostlina. V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a my vám vrátíme zaplacenou Cenu. Můžeme se ale dohodnout i na jiném způsobu vrácení Ceny, například formou našich kreditů (s tím však samozřejmě musíte souhlasit). Více informací najdete v článku 7.

Jak funguje předplatné rostlin?

6.11. Výběr je na nás. Jistě jste si všimli, že na Webu nabízíme také Službu předplatného rostlin. V takovém případě si na dobu určitou (uvedenou na Webu) objednáváte pravidelnou dodávku rostlin dle našeho výběru. Výběr rostlin je zcela na našem uvážení a to, že náš výběr neodpovídá vašim představám, nemůže být důvodem pro reklamaci.

6.12. Zrušení předplatného. Pokud si budete přát ukončit předplatné rostlin předčasně, je to možné za kredity. Více o tom se dočtete v části o storno podmínkách níže.


7. Odstoupení od Smlouvy
Jak je to s odstoupením od Smlouvy v případě Zboží?

7.1. Do 14 dnů. Jakožto spotřebitel máte možnost odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží při uzavření Smlouvy na internetu nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku na dálku, a to i bez udání důvodu. Pokud vám Zboží pošleme v několika zásilkách, lhůta se počítá až od převzetí poslední zásilky, naopak pokud vám Zboží dodáváme pravidelně, lhůta pro odstoupení se počítá od doručení první dodávky.

7.2. Jakýmkoliv jednoznačným prohlášením. Odstoupit od Smlouvy můžete jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči nám (např. e-mailem). Pro odstoupení od Smlouvy můžete také využít vzorový formulář, který najdete v příloze těchto Podmínek

7.3. Vrácení Zboží a Ceny. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že vy nám vrátíte Zboží a my vám vrátíme zaplacenou Cenu včetně nejnižšího poštovného, které nabízíme. Zboží nám musíte odeslat do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Náklady na zaslání Zboží zpět k nám hradíte vy, a to i v tom případě, nemůže-li být Zboží pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. My vám do 14 dnů od okamžiku, kdy jste od Smlouvy odstoupili, vrátíme Cenu stejným způsobem, jakým jsme ji od vás původně přijali. Můžeme se ale dohodnout i na jiném způsobu vrácení Ceny, například formou našich kreditů (s tím však vždy musíte souhlasit). Vrácení Ceny ale můžeme pozdržet až do chvíle, než nám dojde vrácené Zboží zpět anebo do doby, než nám prokážete, že jste Zboží odeslali (třeba potvrzením od dopravce).

7.4. Vyzkoušení Zboží. Zboží si můžete vyzkoušet, ale pouze tak, abyste se seznámili s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností. Zkrátka tak, jako byste si ho prohlíželi v kamenném obchodě. Pokud Zboží budete zkoušet nebo využívat více a nakládáním s ním nějak snížíte jeho hodnotu (např. popíšete knihu nebo vyperete merchandise), můžeme vám vrátit částku poníženou o to, abychom Zboží uvedli do původního stavu tak, abychom ho mohli dále prodávat.

7.5. Kam zaslat. Zboží, včetně všech případných dárků, zašlete či přineste osobně na adresu našeho skladu: U Pošty 1097/8, 180 00 Praha 8. Zásilky nám, prosím, neposílejte na dobírku, nebudeme na ně brát zřetel.

7.6. Vrácení dárků. Pokud jsme vám spolu se Zbožím poslali nějaké bezplatné plnění (dárek), jste povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

7.7. Odstoupení z naší strany. Od Smlouvy můžeme v případě Zboží odstoupit také my, a to z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, pokud výrobce, dovozce či dodavatel Zboží přerušil výrobu či dovoz takového Zboží, pokud porušíte Podmínky či Smlouvu (např. nepřevezmete zboží či nezaplatíte Cenu), popřípadě z důvodu zásahu vyšší moci. I v takovém případě se Smlouva od počátku ruší. O odstoupení od Smlouvy vás bezodkladně informujeme e-mailem a ve lhůtě 14 dnů vám vrátíme Cenu včetně nákladů na dodání, které jsme od vás na základě Smlouvy přijali. Opět se ale můžeme dohodnout i na jiném způsobu vrácení Ceny, například formou našich kreditů (samozřejmě opět pouze s vaším souhlasem).

Jak je to s odstoupením od Smlouvy v případě Služeb?

7.8. Do 14 dnů. Jak píšeme výše, spotřebitelé obecně mají možnost odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření na internetu nebo prostřednictvím jiného komunikačního prostředku na dálku, a to i bez udání důvodu.

7.9. Jakýmkoliv jednoznačným prohlášením. Jako spotřebitelé můžete odstoupit od Smlouvy jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči nám (např. e-mailem). Pro odstoupení od Smlouvy můžete také využít vzorový formulář, který najdete v příloze těchto Podmínek.

7.10. Zrušení Služby a vrácení Ceny. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. To znamená, že pokud u dané Služby je možné odstoupit od Smlouvy, zrušíme Službu a vrátíme vám zaplacenou Cenu do 14 dnů od okamžiku, kdy jste od Smlouvy odstoupili, a to stejným způsobem, jakým jsme ji od vás původně přijali. Můžeme se ale dohodnout i na jiném způsobu vrácení Ceny, například formou našich kreditů.

7.11. Vrácení dárků. Pokud jsme vám spolu se Službou dodali nějaké bezplatné plnění (dárek), jste povinni v případě odstoupení od Smlouvy vrátit i toto bezplatné plnění.

7.12. Odstoupení z naší strany. Často se to sice nestává, ale odstoupit od Smlouvy v případě Služeb můžeme také my, a to z důvodů organizačních (například onemocní náš lektor či nebudou k dispozici potřebné prostory). I v takovém případě se Smlouva od počátku ruší. V takovém případě vás o odstoupení bezodkladně informujeme e-mailem a ve lhůtě 14 dnů vám vrátíme Cenu, kterou jsme od vás na základě Smlouvy přijali. Opět se ale můžeme dohodnout i na jiném způsobu vrácení Ceny, například formou našich kreditů (samozřejmě opět pouze s vaším souhlasem).

7.13. Kdy nemáte možnost odstoupit od Smlouvy. Existuje výjimka, kdy možnost odstoupení od Smlouvy nemáte, a to v případě, že jste souhlasili s poskytnutím Služby dříve, než uplyne lhůta pro odstoupení od Smlouvy – tedy pokud vám např. začneme dodávat předplatné rostlin či jinou Službu ve 14denní lhůtě pro odstoupení od Smlouvy. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že vám Služba bude poskytnuta dříve a v důsledku toho nemáte právo od Smlouvy odstoupit.

7.14. Využití volného času = nemožnost odstoupit. Zvlášť upozorňujeme také na výjimku, kdy pokud je předmětem Smlouvy využití volného času (kterým jsou právě naše workshopy) a toto využití je omezeno určitým časovým obdobím, nemáte právo od Smlouvy odstoupit.


8. Storno podmínky
Jaké máme storno podmínky workshopů?

8.1. Individuální storno podmínky. Před začátkem workshopu máte právo svou účast zrušit (e-mailem na info@dmp.cz). Zrušení se řídí storno podmínkami, které jsou na Webu upraveny individuálně pro každý workshop či akci.

8.2. Okamžikem doručení. Za zrušení se považuje okamžik doručení zrušení do naší e-mailové schránky.

8.3. Kdy se Cena nevrací. V případě, že se workshopu či jiné akce vůbec nezúčastníte a svou účast nezrušíte, zaplacená Cena se nevrací.

8.4. Náhradní termín. V případě, že si budete přát pouze změnit termín Workshopu, napište nám na e-mail a my vám rádi nabídneme alternativní termín, pokud bude nějaký volný. Pokud vám nebudete vyhovovat ani ten nebo žádný nebudeme mít vypsaný, můžete si v hodnotě Ceny workshopu vybrat jinou Službu či Zboží podle vašich preferencí. Pokud budou vámi nově vybrané Služby či Zboží levnější, můžete si vybrat i další, a to až do celkové hodnoty původní Ceny workshopu. V případě, že budou vámi nově vybrané Služby či Zboží dražší, než původní Cena workshopu, vystavíme vám fakturu na doplatek. V každém případě prosím myslete na to, abyste si nový workshop či jinou Službu nebo Zboží vybrali a původní Cenu workshopu vyčerpali nejpozději od původního datumu konání workshopu. V opačném vám totiž nejsme povinni Cenu vrátit.

Jaké máme storno podmínky pro předplatné rostlin?

8.5. Možnost zrušení za kredity. Jak píšeme i výše, vždycky se snažíme vyhovět vašim potřebám, a proto se s námi můžete domluvit na dřívějším zrušení předplatného rostlin, kdy vám vrátíme kredity hodnotou odpovídající Ceně vypočtené ze zbývajících měsíců nevyužitého předplatného (např. pokud zrušíte tří (3) měsíční předplatné po dvou (2) měsících, bude nás to mrzet, ale vyplatíme vám kredity odpovídající jednomu (1) měsíci Ceny předplatného rostlin). Kredity pak můžete využít na nákup jakýchkoliv dalších Produktů.

8.6. Zrušení z naší strany. Pokud bychom předplatné rostlin zrušili z naší strany (což se ale nestává), dáme vám o tom bezodkladně vědět e-mailem a do 14 dnů vám samozřejmě vrátíme Cenu vypočtenou ze zbývajících měsíců nevyužitého předplatného v penězích, a to stejným způsobem, jakým jsme ji od vás přijali nebo způsobem, na kterém se domluvíme. 


9. Kdy můžeme Služby změnit?

9.1. Výjimečně. Nestává se to u nás často, ale pro jistotu si vyhrazujeme právo provést změny Služeb či jejich zrušení – především změnu termínu workshopu – a to v případě neočekávaných okolností, které nám brání v poskytnutí Služeb podle sjednaných podmínek či informací na Webu. O jakékoliv takové změně vás budeme neprodleně informovat e-mailem či telefonicky a společně se domluvíme na náhradním termínu či jiném řešení takové situace. Pokud se nám s vámi nepodaří spojit anebo neodpovíte na naši zprávu ani do 5 dnů a půjde-li o zásadní změnu termínu workshopu, budeme to považovat za odstoupení od Smlouvy, ledaže byste se později ozvali, že máte o změněný termín zájem.

9.2. Nezásadní změny. V případě, že se jedná o nezásadní změny termínu poskytnutí Služeb (například změna osoby lektora workshopu, drobná změna časového programu workshopu či změna budovy konání workshopu), které zásadně neovlivní hlavní náplň akce, nejste při změně oprávněni od Smlouvy odstoupit. Pokud by se jednalo o zásadní změnu termínu workshopu (například změna dne jeho konání), jste oprávněni od Smlouvy odstoupit. I tak se ale budeme rádi, když nám zachováte přízeň a společně se domluvíme na náhradním termínu či jiném řešení takové situace.

9.3. Vyšší moc. Zvlášť upozorňujeme také na vyšší moc nebo události, které nelze předvídat (například pandemie, výpadky subdodavatelů, provozní poruchy), kdy neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo v souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme právo od Smlouvy odstoupit. Při odstoupení od Smlouvy v případě Služeb platí postup a podmínky popsané dále.


10. Jak je to s reklamacemi Zboží?

10.1. Za co odpovídáme. Odpovídáme vám za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména tedy odpovídáme za to, že:

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem (tedy pokud si objednáte kaktus, nepřijde vám palma)
b) je vhodné k účelu, pro který je požadujete a s nímž jsme souhlasili (tedy pokojovka bude pokojovkou, a nikoliv rostlinou na ven);
c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k použití nebo instalaci, pokud je potřeba (třeba jak o rostlinu správně pečovat).

Dále odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností Zboží:

a) je vhodné k účelu, k němuž se příslušné druhy obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy daného odvětví, není-li technických norem;
b) množství, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem příslušných druhů, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
c) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením Smlouvy.

10.2. Kdy neodpovídáme. Za poslední uvedené čtyři body (písm. a) – d)) neodpovídáme v případě, že jsme vás před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost Zboží liší a vy jste s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasili. Třeba pokud má rostlina nějakou vadu a my ji pro tuto vadu prodáváme levněji.

10.3. K rostlinám přistupujte s rozumem a péčí. Berte prosím na vědomí, že naším hlavním Zbožím jsou rostliny, tedy Zboží, u kterého jste povinni zohlednit způsob využití. Některé druhy rostlin mohou být citlivé na světlo, proto umístění trvalého zdroje světla v jejich blízkosti může mít negativní vliv na jejich životnost či vzhled. Stejně tak mohou být rostliny citlivé i na závlahu či další náležitosti, o kterých vás vždy informujeme prostřednictvím návodu či jiného instruktážního dokumentu, který vám spolu se Zbožím dodámeJe to hlavně proto, že zkrátka nedokážeme ovlivnit, zda např. rostlinu neumístíte vedle své již napadené rostliny nebo jestli dodržujete správné zásady zalévaní. Výslovně potom upozorňujeme, že neodpovídáme za poškození rostlin (např. napadení škůdci), které se projeví déle, než 3 dny po jejich doručení. V takovém případě je totiž nanejvýš pravděpodobné, že k napadení došlo v důsledku vaší špatné péče.

10. 4. Do dvou let. Svá práva z vadného plnění můžete uplatnit do dvou let (2) od převzetí Zboží. Pokud se vada projeví v průběhu jednoho roku (1) od převzetí, má se za to, že bylo Zboží vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou nemůžete Zboží užívat, v případě, že jste vadu vytkli oprávněně.

10.5. Když vadu způsobíte sami. Práva z vadného plnění nemáte v případě, že jste vadu sami způsobili. Vadou Zboží není běžné opotřebení z obvyklého používání.


11. Jak postupovat při reklamaci zboží 

11.1. Kde reklamovat. Reklamaci můžete uplatnit např. e-mailem na info@dmp.cz nebo dopisem na adresu našeho skladu U Pošty 1097/8, 180 00 Praha 8, případně i například na adrese našeho sídla.

11.2. Co uvést. Při uplatnění reklamace, prosíme, uveďte:
a) vaše kontaktní údaje;
b) popis vady Zboží;
c) vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace;
d) prokázání nákupu Zboží (nejlépe přiložením faktury).

11.3. Odstranění vady. Pokud má Zboží vadu, můžete požadovat její odstranění. Podle své volby můžete požadovat:
a) dodání nového Zboží bez vady; nebo
b) opravu Zboží, ledaže by byl vámi zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě můžeme vadu odmítnout odstranit, a to zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

11.4. Sleva či odstoupení. V těchto případech můžete požadovat přiměřenou slevu anebo odstoupit od Smlouvy:
a) pokud jsme odmítli vadu odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom vám tím nezpůsobili značné obtíže;
b) když se vada objeví opakovaně;
c) pokud je vada podstatným porušením Smlouvy;
d) když je z okolností či našeho prohlášení zjevné, že vadu neodstraníme v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás.

11.5. Nevýznamná vada. Odstoupit od Smlouvy nemůžete, pokud není vada významná. To například platí, když se na rostlinách objeví drobné jizvy či flíčky, které jsou běžným jevem a nemají vliv na celkový vzhled či zdraví rostliny. Určitě ale chápete, že neprodáváme plastové prefabrikované rostliny.

11.6. Kdy můžete platbu Ceny pozdržet. Dokud nesplníme svou povinnost z vadného plnění, nemusíte nám platit dosud neuhrazenou Cenu či její část.

Jak a kdy reklamaci Zboží vyřídíme?

11.7. Elektronické potvrzení přijetí. Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o jejím vyřízení.

11.8. Vyřízení do 30 dnů. Reklamaci (včetně odstranění vady Zboží) vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na lhůtě delší. O vyřízení reklamace vás budeme informovat. Kdybychom lhůtu nedodrželi, můžete odstoupit od Smlouvy anebo požadovat přiměřenou slevu z Ceny.

11.9. Elektronické potvrzení vyřízení. Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení o zamítnutí reklamace.

11.10. Náhrada nákladů. Jako spotřebitel máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů reklamace, kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O jejich proplacení musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám je nemusíme přiznat.

11.11. Vždy prostudujte návod. Nezapomeňte, že před prvním použitím Zboží jste povinni prostudovat návod k použití či jiné doprovodné informace, které vám zpravidla zašleme spolu se Zbožím (například návod na zalévání rostliny či informace k péči o ni) a následně se informacemi z nich musíte řídit. Pokud to totiž neuděláte, vystavujete se nebezpečí, že nesprávným užíváním Zboží poškodíte a nebudete moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu (třeba když se nebudete řídit pokyny k zalévání vaší rostliny a ta následně odumře v důsledku přelití, pak pochopitelně takovou rostlinu nelze z tohoto důvodu reklamovat).


12. Jak je to s reklamacemi Služeb?

12.1. Podstatné i nepodstatné vady. Odpovídáme za podstatné i nepodstatné vady Služeb, kdy od toho, o jakou vadu se jedná, se odvíjí i vaše práva.

12.2. Kdy je vada podstatná. Podstatná vada je taková vada, kvůli které není možné Službu využít anebo taková vada, o které kdybyste předem věděli, nikdy byste si Službu nekoupili. Třeba pokud je workshop zaměřený na

12.3. Kdy je vada nepodstatná. Nepodstatná vada je taková, se kterou je sice možné Služby využít, ale nejsou ve sjednané kvalitě. Třeba když se zúčastníte našeho workshopu, který má trvat 4 hodiny, ale nakonec skončí po 2 hodinách.

12.4. Do 6 měsíců. Reklamaci můžete uplatnit do 6 měsíců od převzetí plnění a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy
a) bezplatnou úpravu Služby;
b) odstranění vady poskytnutím Služby bez vady nebo dodáním chybějící části Služby;
c) přiměřenou slevu z Ceny; nebo
d) vrácení Ceny na základě odstoupení od Smlouvy.

12.5. Odstranění vady a sleva. U vady, která znamená podstatné porušení Smlouvy, máte nárok na:
a) odstranění vady; nebo
b) přiměřenou slevu z Ceny.

12.6. Vrácení Ceny. Není-li úprava Služby nebo výměna Služby za jinou možná, na základě odstoupení od Smlouvy můžete požadovat vrácení celé Ceny.

Jak postupovat při reklamaci Služeb?

12.7. Kde reklamovat. Reklamaci můžete uplatnit např. e-mailem na info@dmp.cz nebo dopisem na adrese našeho skladu U Pošty 1097/8, 180 00 Praha 8, případně i například na adrese našeho sídla.

12.8. Co uvést. Při uplatnění reklamace, prosíme, uveďte:
a) vaše kontaktní údaje;
b) popis vady Služby;
c) vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace;
d) prokázání nákupu Služby (nejlépe přiložením faktury).

12.9. Kdy nelze Službu reklamovat. Zvlášť upozorňujeme, že Službu nemůžete reklamovat jenom proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání (např. se vám workshop nelíbil), opravdu se musí jednat o vadu.

Jak a kdy reklamaci Služeb vyřídíme?

12.10. Elektronické potvrzení přijetí. Při uplatnění reklamace vám vydáme elektronické potvrzení, ve kterém uvedeme datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a vaše kontaktní údaje, abychom vám mohli dát vědět o jejím vyřízení.

12.11. Vyřízení do 30 dnů. Reklamaci (včetně odstranění vady Služby) vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s Vámi nedohodneme na lhůtě delší. O vyřízení reklamace vás budeme informovat. Kdybychom lhůtu nedodrželi, můžete odstoupit od Smlouvy anebo požadovat přiměřenou slevu z Ceny.

12.12. Elektronické potvrzení vyřízení. Po vyřízení reklamace vám vydáme elektronické potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné potvrzení o zamítnutí reklamace.

12.13. Náhrada nákladů. Jako spotřebitel máte právo na náhradu účelně vynaložených nákladů reklamace, kdy tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O jejich proplacení musíte požádat nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro vytknutí vady, jinak vám je nemusíme přiznat.


13. Jak vyřešit spor mimosoudně?

13.1. ČOIka. Jako spotřebitel se můžete v případě jakéhokoliv problému obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, e-mail: adr@coi.cz, adr.coi.cz). Řešení se zahájí na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé.

13.2. ODR platforma. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: https://ec.europa.eu/consumers/odr.


14. Co říci na závěr?

14.1. Oprávnění k podnikání. K podnikání jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění, živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Podléháme též dozoru České obchodní inspekce, co se týče dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a v oblasti osobních údajů též dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů.

14.2. Čeština. Tyto Podmínky jsou v českém jazyce a v českém jazyce se uzavírá i Smlouva mezi námi.

14.3. Právní řád. Smlouva a Podmínky se řídí českým právem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pokud vztah založený Smlouvou (včetně Podmínek) obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si sjednáváme, že takový vztah se řídí českým právem. Tím však samozřejmě nejsou dotčena vaše spotřebitelská práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Všechno, co si odchylně ujednáme ve Smlouvě, má před Podmínkami přednost.

14.4. Změny Podmínek. Znění Podmínek můžeme kdykoli jednostranně měnit či doplňovat. Takovou změnou nebudou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek, což znamená, že změna Podmínek nebude mít vliv na již uskutečněné nákupy. Nové znění Podmínek je účinné dnem jeho uveřejnění v rámci Webu. Pokud se tato změna týká opakovaného plnění (například předplatného rostlin), budeme vás o této změně informovat prostřednictvím informačního e-mailu. Pokud s novým zněním Podmínek nebudete souhlasit, můžete Smlouvu okamžitě vypovědět e-mailem, k tomu vám poskytneme přiměřenou lhůtu. Smlouva bude v takovém případě ukončena ke dni předcházejícímu datu účinnosti oznamované změny. Pokud nevyužijete své právo Smlouvu vypovědět, nové znění Podmínek bude považováno za odsouhlasené.

14.5. Neplatnost ustanovení. Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.6. Autorská práva. Všechna práva k našemu Webu, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozložení stránky, fotek, textů, filmů, grafik, ochranných známek, loga, naší knihy a dalšího obsahu a prvků, patří nám. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat Web, jeho části či obsah na něm bez našeho souhlasu.

14.7. Zásahy do Webu. Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webu nebo v důsledku jejího použití v rozporu s jejím určením. Při využívání Webu nesmíte používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz a nesmíte ani vykonávat žádnou činnost, která by mohla nám či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Web a užívat Web nebo jeho části či software vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením nebo účelem.

14.8. Žádné kodexy chování. Nejsme ve vztahu k vám vázáni žádnými kodexy chování, ale snažíme se chovat vždycky tak, jak si přejeme, aby se ostatní chovali k nám (hezky).

14.9. Hlavně elektronicky. Potvrzení o uzavření Smlouvy vám zašleme e-mailem. Samotnou Smlouvu včetně těchto Podmínek archivujeme v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Pokud ji potřebujete, napište nám a my vám ji rádi zašleme.

14.10. E-mail. Veškerou písemnou korespondenci si můžeme doručovat prostřednictvím e-mailu.

14.11. Vzorový formulář. Přílohu těchto Podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

Tyto Podmínky platí od 19. 2. 2024

Předchozí znění našich všeobecných obchodních podmínek najdete v našem archivu zde.

V Praze dne 19. 2. 2024.

Pro reklamaci chybějícího nebo poškozeného zboží, použijte prosím tento formulář.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

Co hledáte?

Košík