👉 Garance bezpečného odeslání a reklamací bez debat 👈

🐒 Monstera Monkey Mask k nákupu nad 1000,- Kč ZDARMA! 🐒

GDPR

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DMP Group s.r.o.

 

Kdo jsme? My jsme společnost DMP Group s.r.o., se sídlem na adrese Braunerova 514/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČO: 097 72 618, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 342302 („my“), a provozujeme web e-shopu Dej mi pokojovku dostupný na adrese www.dmp.cz („Web“). Prostřednictvím Webu si u nás můžete zakoupit nejrozmanitější rostliny (hlavně pokojovky), merchandise či naše workshopy a další.

Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana vašeho soukromí je pro nás moc důležitá a vaše osobní údaje proto pečlivě střežíme. Připravili jsme si pro vás tyto zásady zpracování osobních údajů („Zásady“), ve kterých najdete všechny informace o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, proč a jak s nimi pracujeme nebo jak dlouho je budeme uchovávat. Prosíme, Zásady si důkladně přečtěte. Zásady jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Týkají se jak našich zákazníků, tak i všech ostatních uživatelů Webu.

Máte jakékoliv otázky? Kdykoliv napište na info@dmp.cz nebo nám zavolejte na +420 776 060 464.

Opravdu vaše osobní údaje potřebujeme? Jsme minimalisti, a proto se vždy snažíme vaše osobní údaje zpracovávat v co nejmenším rozsahu. Někdy je však jejich zpracování nevyhnutelné – třeba když si chcete objednat naše zboží či služby, potřebujeme vaše údaje už proto, abychom vám je mohli dodat. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat s využitím automatizovaného individuálního zpracování, které by mělo pro vás jako pro subjekt údajů právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Ničeho se tedy není třeba bát.

Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

To záleží hlavně na tom, jaký spolu máme vztah, myšleno právní. Záleží tedy na tom, jestli jste s námi uzavřeli smlouvu jako náš zákazník (nebo to máte v úmyslu) anebo zda si pouze procházíte náš Web bez toho, abychom mezi sebou jakýkoliv vztah měli.

A) Pokud jste s námi uzavřeli smlouvu, zpracováváme tyto vaše osobní údaje:

 • Identifikační údaje. Ty nám slouží k tomu, abychom vás mohli identifikovat třeba při uzavření smlouvy mezi námi. Patří sem především jméno, příjmení, adresa nebo IČO.
 • Kontaktní údaje. Ty využíváme, abychom vás mohli kontaktovat, pokud bude třeba. Patří mezi ně telefon a e-mailová adresa.
 • Fakturační a bankovní údaje. Ty zpracováváme v souvislosti s identifikací a prováděním plateb. Jde například o informace objevující se na fakturách, bankovní spojení a informace o přijatých nebo odeslaných platbách.
 • Informace obsažené ve smlouvě. Jde o podrobnosti o zboží a službách, které vám poskytujeme, ale i další informace ke smlouvě k reklamacím, odstoupení od smlouvy apod.
 • Informace z naší komunikace. V tomto případě jde hlavně o informace v e-mailech nebo obsah naší komunikace.

Tyto údaje pak zpracováváme pro tyto účely a po tuto dobu:

 

Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

Proč vaše údaje zpracováváme?

Jak dlouho je budeme zpracovávat?

Jaké konkrétní údaje pro tento účel zpracováváme?

SMLOUVA


plnění povinností ze smlouvy nebo v rámci předsmluvního jednání

článek 6 odst. 1 b) GDPR

 

 

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu a plnit povinnosti z ní

 

Po dobu trvání smlouvy anebo do doby zániku všech práv a povinností ze smlouvy

 

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Fakturační a bankovní údaje

Informace obsažené ve smlouvě

Informace z naší komunikace

 

 

ZÁKONY

splnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy

článek 6 odst. 1 c) GDPR

Abychom splnili veškeré právní povinnosti, které se na nás vztahují

Po dobu určenou v konkrétním právním předpise, podle kterého plníme naše povinnosti

Například osobní údaje, které souvisí s daňovými záležitostmi, uchováváme po dobu 10 let od konce daného daňového období

 

Identifikační údaje

Kontaktní údaje

Fakturační a bankovní údaje

Informace obsažené ve smlouvě

 

  

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

je to v našem oprávněném zájmu

článek 6 odst. 1 f) GDPR

Abychom mohli chránit a vymáhat své nároky

Po dobu až 15 let. To odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisyIdentifikační údaje

Kontaktní údaje

Fakturační a bankovní údaje

Informace obsažené ve smlouvě

Informace z naší komunikace

 Abychom mohli zlepšovat naše služby a provádět průzkumy vaší spokojenosti s našimi službami

Po dobu 1 roku po skončení smlouvy 

 

Kontaktní údaje Informace obsažené ve smlouvě Informace z naší komunikace

 

Abychom vám mohli zasílat newslettery

Po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi, případně do doby, než vznesete námitku proti tomuto zpracování, např. odhlášením se z odběru našich newsletterů

Kontaktní údaje

 


B) Pokud jste účastníkem našich akcí (především workshopů), zpracováváme tyto vaše osobní údaje:
  • Identifikační údaje. Ty nám slouží k tomu, abychom vás mohli identifikovat při vstupu na akci. Patří sem především jméno, příjmení
  • Kontaktní údaje. Ty využíváme, abychom vás mohli kontaktovat ohledně aktualit k dané akci. Patří mezi ně telefon a e-mailová adresa.
  • Informace týkající se konání akce. Jedná se o podrobnosti o akci, které se účastníte, například termín nebo místo konání.
  • Informace z naší komunikace. V tomto případě jde hlavně o informace v e-mailech nebo obsah naší komunikace.

  A tyto údaje pak zpracováváme pro tyto účely a po tuto dobu:

  Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

  Proč vaše údaje zpracováváme?

  Jak dlouho je budeme zpracovávat?

  Jaké konkrétní údaje pro tento účel zpracováváme?

  SMLOUVA

  plnění povinností ze smlouvy nebo v rámci předsmluvního jednání

  článek 6 odst. 1 b) GDPR

  Abychom vám mohli umožnit se workshopu zúčastnit

  Po dobu trvání smlouvy anebo do doby zániku všech práv a povinností ze smlouvy

  Identifikační údaje

  Kontaktní údaje

  Informace týkající se konání akce

  Informace z naší komunikace

  OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

  je to v našem oprávněném zájmu

  článek 6 odst. 1 f) GDPR

  Abychom mohli chránit a vymáhat své nároky

  Po dobu až 15 let od konání akce - to odpovídá nejdelší možné promlčecí lhůtě stanovené právními předpisy

  Identifikační údaje

  Kontaktní údaje

  Informace týkající se konání akce

  Informace z naší komunikace

   

  Abychom vám mohli zasílat newslettery

  Po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi nebo od posledního workshopu, případně do doby, než vznesete námitku proti tomuto zpracování, např. odhlášením se z odběru našich newsletterů

  Kontaktní údaje

   

  SOUHLAS

  údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu

  článek 6 odst. 1 a) GDPR

  Abychom mohli zpracovávat vaše údaje, jejichž zpracování nemůžeme podřadit pod žádný z výše popsaných právních důvodů pro zpracování údajů

  Po dobu udělení souhlasu.

  Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat třeba e-mailem. I když souhlas odvoláte anebo uplyne doba jeho trvání, neznamená to ale, že musíme smazat všechny vaše údaje, které jsme na jeho základě zpracovávali. Můžeme dál pracovat s těmi, u kterých nám to umožňuje jiný právní důvod. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

  Údaje, které jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, třeba při zveřejňování referencí s vaším jménem a příjmením


  C) Pokud si procházíte náš Web, zpracováváme tyto vaše osobní údaje:
   • Kontaktní údaje. Ty potřebujeme, abychom vás v případě potřeby mohli kontaktovat. Patří mezi ně telefon a e-mailová adresa, pokud je při komunikaci s námi zadáte.
   • Informace z naší komunikace. V tomto případě jde hlavně o informace uvedené v kontaktním formuláři a naší další komunikaci.
   • Cookies. Pro chod a fungování Webu využíváme cookies.
     

   A tyto údaje pak zpracováváme pro tyto účely a po tuto dobu:

   Jaký je právní základ pro zpracování dle GDPR?

   Proč vaše údaje zpracováváme?

   Jak dlouho je budeme zpracovávat?

   Jaké konkrétní údaje pro tento účel zpracováváme?

   SMLOUVA

   v rámci předsmluvního jednání

   článek 6 odst. 1 b) GDPR

   Abyste nás mohli kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našem Webu a abychom Vám mohli zareagovat

   Po dobu 1 roku, pokud spolu nenavážeme spolupráci

   Kontaktní údaje

   Informace z naší komunikace

   Abyste s námi mohli komunikovat prostřednictvím našeho chattbota na Webu

   Po dobu 1 roku, pokud spolu nenavážeme spolupráci

   Kontaktní údaje

   Informace z naší komunikace

    

   SOUHLAS

   osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu

   článek 6 odst. 1 a) GDPR

   Abychom vám mohli zasílat newslettery, pokud nejste našimi zákazníky, ale aktivně o ně projevíte zájem

   Po dobu 3 let od udělení souhlasu, případně do doby, než vznesete námitku proti tomuto zpracování, např. odhlášením se z odběru našich newsletterů

   Kontaktní údaje

   Abychom také mohli zpracovávat vaše údaje, jejichž zpracování nemůžeme podřadit pod žádný z výše popsaných právních důvodů pro zpracování údajů   Po dobu udělení souhlasu.

   Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat (např. e-mailem). I když souhlas odvoláte anebo uplyne doba jeho trvání, neznamená to, že musíme smazat všechny vaše údaje, které jsme na jeho základě zpracovávali. Můžeme si ponechat ty, u kterých nám to umožňuje jiný právní důvod. Pokud souhlas odvoláte, nemá to vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

   Údaje, které jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů

   RŮZNÉ

   Vice informací najdete v části těchto Zásad, které se týkají cookies.

   Abychom měli přehled, jak náš Web využíváte, odkud na něj přicházíte i jaké naše výrobky či služby vás nejvíc zajímají

   Vice informací najdete v části těchto Zásad, které se týkají cookies.

    

    

   Komu vaše osobní údaje předáme?

   Vaše údaje můžeme předávat i dalším subjektům. Děláme to hlavně proto, abychom zajistili naše efektivní fungování.

   Naši dodavatelé služeb se tak stávají zpracovateli vašich osobních údajů. Jsou ale oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje jen v tom rozsahu, ve kterém si to s nimi dohodneme.

   Konkrétně předáváme vaše osobní údaje následujícím subjektům:

    

   • Společnosti Seznam.cz a.s., která je provozovatelem marketingového nástroje Sklik. Informace o tom, jak Seznam zpracovává vaše osobní údaje, najdete zde.
   • Společnosti Google Ireland Ltd, který je provozovatelem marketingových nástrojů Google Analytics a Google Ads. Informace o tom, jak Google zpracovává Vaše osobní údaje najdete zde.
   • Společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., která je provozovatelem mailingového nástroje Ecomail.
   • Společnosti Pipedrive OÜ, která je provozovatelem CRM nástroje Pipedrive. Informace o tom, jak Pipedrive zpracovává vaše osobní údaje, najdete tady.
   • Společnosti Judge.me Ltd, která je provozovatelem marketingových nástrojů Judge.me. Informace o tom, jak Judge.me zpracovává vaše osobní údaje, najdete zde.
   • Společnosti Meta Platforms Inc., která je provozovatelem marketingového nástroje Facebook Pixel. Informace o tom, jak Meta Platforms zpracovává Vaše osobní údaje najdete zde.
   • Petru Kosejkovi, který je naším účetním.
   • Případně našim dalším dodavatelům, kteří se podílí na našem chodu či práci se zákazníky. Na žádost poskytneme vždy aktuální seznam dodavatelů.

   Vaše osobní údaje můžeme také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v našem zájmu nebo pokud nás o to požádají.

   Kam budeme vaše osobní údaje předávat?

   Jelikož využíváme některých pokročilých nástrojů pro zdokonalování našich služeb, mohou být některé vaše osobní údaje předávány do třetích zemí mimo Evropskou unii. Takové údaje však vždy předáváme za dodržení všech standardů náležité péče o osobní údaje a za předpokladu, že příjemce vašich osobních údajů poskytl dostatečnou záruku ochrany osobních údajů, která odpovídá evropským standardům.

   Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

   • Máte právo podat námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši kontaktní adresu anebo na e-mail info@dmp.cz. My ji pak nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vyhodnotíme.
   • Máte právo získat od nás potvrzení, zda vaše osobní údaje zpracováváme. Pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a na informace, o jaké osobní údaje se jedná.
   • Můžete po nás požadovat opravu nesprávných údajů či doplnění údajů neúplných.
   • Za určitých podmínek jsme také povinni vymazat vaše osobní údaje nebo omezit jejich zpracování, pokud nás o to požádáte. Za určitých podmínek máte i právo na přenos vašich osobních údajů k jinému správci.
   • Pokud máte podezření, že dochází k nezákonnému zpracování vašich osobních údajů, máte možnost podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, uoou.cz, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

    

   Jak je to s cookies?

   Pro správné fungování Webu využíváme cookies, což jsou malé soubory, které náš Web pomocí prohlížeče ukládá do vašeho zařízení. Cookies neslouží k ani neumožňují osobní identifikaci vás jako uživatele Webu. Cookies rozdělujeme na nezbytné, funkční, analytické a marketingové.

   Nezbytné cookies jsou potřebné pro to, aby Web běžel správně. Pro použití těchto cookies nevyžadujeme vás souhlas. Je to náš oprávněný zájem na tom, aby Web běžel v pořádku.

   Funkční cookies jsou nutné pro zajištění správného provozu Webu. Pro použití těchto cookies nevyžadujeme vás souhlas. Je to náš oprávněný zájem na tom, aby Web běžel v pořádku (např. se správně zobrazoval s přihlédnutím k vašemu zařízení).

   Analytické cookies nám slouží pro sestavování statistik a přehledů. Jejich pomocí sledujeme návštěvnost Webu i to, odkud jste na Web přišli.

   Marketingové cookies nám umožní třeba nabízet naše produkty prostřednictvím cílené reklamy.

    

   O jakou cookie jde?

   K čemu slouží?

   Za jak dlouho se maže?

   Kdo kromě nás k ní má ještě přístup?

   keep_alive

   Ostatní.

   1 hodina

   secure_customer_sig

   Nezbytná. Používá Shopify v souvislosti s přihlášením zákazníka.

   1 rok

   Shopify

   localization

   Funkční. Používá Flickr ke sledování používání fotogalerií vložených ze služby Flickr.

   1 rok

   cart_currency

   Nezbytná. Používá Shopify k zobrazení cen v měně dle lokality zákazníka.

   1 rok

   Shopify

   _cmp_a

   Ostatní.

   1 den

   _tracking_consent

   Ostatní.

   1 rok

   _shopify_y

   Analytická. Používá Shopify k správě nastavení soukromí zákazníka.

   1 rok

   Shopify

   _shopify_s

   Analytická. Používá Shopify k správě nastavení soukromí zákazníka.

   1 rok

   Shopify

   _orig_referrer

   Nezbytná. Používá Shopify v nákupním košíku.

   14 dní

   Shopify

   _landing_page

   Analytická. Používá Shopify k sledování úvodních stránek webu.

   14 dní

   Shopify

   sid

   Analytická. K uložení zašifrovaných údajů o uživatelově Google účtu a době posledního přihlášení.

   1 měsíc

   Google Ads

   CLID

   Analytická. Ke sběru dat o interakci s webovou stránkou.

   1 rok

   Google

   _gcl_au

   Analytická. Používá Google Tag Manager k testování účinnost reklamních sdělení během návštěvy webové stránky.

   3 měsíce

   Google Adsense

   test_cookie

   Marketingová. Používá Doubleclick.net ke zjištění, zda uživatelův prohlížeč podporuje cookies.

   15 minut

   doubleclick.net

   _ga_*

   Analytická.  Používá Google Analytics ke zjištění počtu návštěv webové stránky.

   1 rok měsíc a 4 dny

   Google Analytics

   _ga

   Analytická. Používá Google Analytics ke zjištění údajů o návštěvnících, relacích a kampaních a ke sledování používání webu pro analytickou zprávu webu.

   1 rok měsíc a 4 dny

   Google Analytics

   _shopify_sa_t

   Analytická. Pro marketing a doporučení Shopify.

   1 hodina

   Shopify

   _shopify_sa_p

   Analytická. Pro marketing a doporučení Shopify.

   1 hodina

   Shopify

   _gid

   Analytická. Používá Google Analytics k ukládání informací o tom, jak návštěvníci používají webové stránky, a zároveň vytváří analytickou zprávu o výkonu webových stránek.

   1 den

   Google Analytics

   _gat

   Funkční. Používá Google Analytics k omezení počtu požadavků a tím omezila sběr dat na webu s vysokou návštěvností.

   1 minuta

   Google Analytics

   ecvisits1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088

   Ostatní.

   1 den

   ecsession1-43c2cd496486bcc27217c3e790fb4088

   Ostatní.

   1 den

   _clck

   Analytická. Používá Microsoft Clarity k uchování  ID uživatele Clarity prohlížeče a nastavení výhradně pro danou webovou stránku.

   1 rok

   Microsoft Clarity

   _clsk

   Analytická. Používá Microsoft Clarity k uložení a konsolidaci zobrazení stránek uživatele do jediného záznamu relace.

   1 den.

   Microsoft Clarity

   _fbp

   Analytická. Zobrazení reklamy na Facebooku nebo na digitální platformě využívající reklamu Facebooku po návštěvě webových stránek.

   3 měsíce

   Meta Platforms

   SM

   Analytická. Používá Microsoft Clarity  pro synchronizaci identifikátoru MUID napříč doménami Microsoft.

   Po dobu relace.

   Microsoft Clarity

   MUID

   Marketingová. Používá Bing k rozpoznání jedinečných webových prohlížečů, které navštěvují weby společnosti Microsoft. Tento soubor cookie se používá pro reklamu, analýzu webu a další operace.

   1 rok a 24 dní.

   Microsoft

   MUID

   Marketingová. Používá Bing k rozpoznání jedinečných webových prohlížečů, které navštěvují weby společnosti Microsoft. Tento soubor cookie se používá pro reklamu, analýzu webu a další operace.

   1 rok a 24 dní.

   Microsoft

   MR

   Analytická. Používá Bing ke shromažďování informací o uživateli pro analytické účely.

   7 dní.

   Microsoft

   SRM_B

   Funkční. Používá Microsoft Clarity pro jedinečné ID pro návštěvníky.

   1 rok a 24 dní.

   Microsoft Clarity

   MR

   Analytická. Ke shromažďování informací o uživatelích pro analytické účely, nastavená společností Bing.

   7 dnů.

   Microsoft

   ANONCHK

   Marketingová. Nastavená společností Bing se používá k ukládání ID relace uživatele a k ověřování kliknutí na reklamy ve vyhledávači Bing. Tento soubor cookie pomáhá také při vytváření zpráv a personalizaci.

   10 minut.

   Microsoft

   notifications

   Ostatní.

   1 den.

   AWSALBCORS

   Nezbytná. Amazon Web Services nastavila tento soubor cookie pro vyrovnávání zátěže.

   7 dnů

   Amazon

   1-3c2cd496486bcc27217c3e790fb4088dmp.czecwshown

   Ostatní.

   1 rok

   bugsnag-anonymous-id

   Analytická.  BugSnag/Juicer nastavuje pro účely hlášení chyb a další analytické účely.

   Nikdy.

   cart

   Nezbytná. Společnost Shopify nastavuje tento soubor cookie k zajištění spojení s nákupním košíkem.

   Nikdy.

    Shopify

   key

   Ostatní.

   Nikdy.

    

    

   Tyto Zásady platí od 19.2.2024

   Co hledáte?

   Košík