👉 Garance bezpečného odeslání a reklamací bez debat 👈

Povinné informace a odkazy ÚKZÚZ

Subjekt plní povinnost registrace pro rostlinolékařské účely, a to bez výjimky, platnou pro internetové prodejce rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, podléhajících fytosanitární regulaci. Současně plní povinnost opatřovat regulované komodity při internetovém obchodování (smlouvy uzavřené na dálku) rostlinolékařským pasem, a to i v případě dodávek těchto komodit konečným uživatelům. Tyto povinnosti vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které nabývá účinnosti dnem 14.12.2019.

Registrační číslo pro DMP Group s.r.o. je: CZ-1650 

Více informací naleznete na těchto odkazech:

Internetové stránky ÚKZÚZ naleznete na:
ÚKZÚZ | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Nařízení 2016/2031 naleznete na:
Legislativa EU | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Fytosanitární režim naleznete na:
Fytosanitární režim | ÚKZÚZ (eagri.cz)

Dovoz do EU (dovoz ze třetích zemí) naleznete na:
Dovoz ze třetích zemí | ÚKZÚZ (eagri.cz)

 

Co hledáte?

Košík